Narkotyki – chemiczna pułapka.

W dniu 25 listopada 2021r. uczniowie klas 7-8 wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt. „Narkotyki-chemiczna pułapka” prowadzonych przez pracownika Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie. Celem warsztatów było usystematyzowanie wiedzy na …