Co trzeba wiedzieć o omdleniach?

Prezentujemy ulotkę przygotowaną przez studentów z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Materiał zawiera najważniejsze informacje dotyczące m.in. przyczyn omdleń, ich charakterystycznych …

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY.

– akcja  realizowana od 10 lat w szkołach  na terenie gminy Nidzica przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nidzicy. Podczas realizacji tej akcji zwracamy dużą uwagę na profilaktykę wad postawy.   SZANOWNI  …