„Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie może zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu PRAWDY, która przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie” Jan Paweł II

W ramach realizacji programu „NASZA ZIEMIA, NASZA HISTORIA” uczniowie klasy Ib, 10 listopada 2023 r. pod opieka wychowawcy Aleksandry Gąski – Bruździak zapalili znicze przy tablicach upamiętniających ofiary Zbrodni Katyńskiej. …