LINKI DO KOMUNIKATÓW O BEZPIECZEŃSTWIE PODCZAS WAKACJI 2022 / ПОСИЛАННЯ НА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ ПІД ЧАС ВІДПУСТОК 2022

Wakacyjne zasady bezpiecznej zabawy https://nidzica.policja.gov.pl/o12/aktualnosci/96224,Wakacyjne-zasady-bezpiecznej-zabawy.html Wakacyjna podróż – zachowaj dopuszczalną prędkość i bezpieczny odstęp https://nidzica.policja.gov.pl/o12/aktualnosci/96214,Wakacyjna-podroz-zachowaj-dopuszczalna-predkosc-i-bezpieczny-odstep.html Tłum to raj dla kieszonkowców! https://nidzica.policja.gov.pl/o12/aktualnosci/96211,Tlum-to-raj-dla-kieszonkowcow.html Bezpieczne Wakacje 2022 https://nidzica.policja.gov.pl/o12/aktualnosci/96189,Bezpieczne-Wakacje-2022.html Pociąg jest zawsze bliżej i …

Lipiec to miesiąc podsumowań, szczególnie tego, co wydarzyło się w mijającym roku szkolnym 2021/2022. / Липень – місяць підведення підсумків, особливо того, що відбулося у навчальному році, що минає, 2021/2022.

Zapraszamy do obejrzenia filmowej prezentacji osiagnięć naszych uczniów i ich opiekunów w różnego rodzaju zawodach, konkursach i przeglądach. Wszystkim wyróżnionym uczniom gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych w nowym roku szkolnym. …

Na przełomie maja i czerwca w naszej szkole przeprowadzony został konkurs logopedyczno – plastyczny pt.” Paronimy słowa dziwne, podobne, lecz całkiem inne”. / На рубежі травня-червня в нашій школі проходив логопедичний та образотворчий конкурс», Пароніми дивних слів, схожих, але абсолютно різних».

W ramach konkursu należało wymyślić słowa- paronimy np. mak – hak, czyli słowa o podobnym brzmieniu, ale innym znaczeniu i wykonać do nich ilustrację. Słowa mogły dotyczyć rzeczowników, czasowników, przymiotników. …