sp2nidzica.pl

Biblioteka

10.03.2021

Czekamy na Was z nową biblioteką, z którą dzięki Panu Burmistrzowi Jackowi Kosmali 💓oraz Pani Joannie Dobroń 💓– dyrektor CUW wkraczamy w XXI wiek edukacji. Tylko Was w niej brakuje, drodzy uczniowie ☹️

Zapraszamy do nas

Grażyna Zalewska i Laura Sienkiewicz

——————————————————————————————————————

Godziny pracy:

– poniedziałek: 7.30 – 15.30
– wtorek: 7.30 – 15.00
– środa: 7.30 – 15.00
– czwartek: 7.30 – 15.00
– piątek: 7.40 – 13.45

——————————————————————————————————————

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 pełni funkcje:

 1. informacyjnego centrum multimedialnego;
 2. bibliotecznego kącika terapeutycznego;
 3. jest miejscem zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z dysfunkcjami;
 4. jest miejscem zajęć dydaktycznych w ramach zastępstw z edukacji czytelniczej;
 5. jest pracownią interdyscyplinarną wspomagającą uczniów, nauczycieli i rodziców;
 6. jest miejscem wypożyczania książek.

——————————————————————————————————————

Nauczyciele biblioteki szkolnej są także współorganizatorami wielu imprez organizowanych przez Szkoły Podstawowej nr 2 w Nidzicy:

 1. Gminny Bieg Pamięci Św. Jana Pawła II;
 2. Mikołajkowe Zabawy Integracyjno – Sportowe;
 3. Akademia 3 Maja;
 4. 11 listopada;
 5. Dni Dziedzictwa Kulturowego;
 6. Projekty edukacyjne, np. „Wesele Mazurskie”;
 7. Dzień Nauczyciela;
 8. Dzień Dziecka.

——————————————————————————————————————

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i rodzice (na kartę dziecka) oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
  2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
  3. Godziny pracy biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
  4. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
  5. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
  6. Maksymalny czas wypożyczeni książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela – bibliotekarza można go przedłużyć (z wyjątkiem lektur) na kolejny okres.
  7. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
  8. Uczeń może posiadać na swoim koncie trzy książki, w tym najwyżej jedną lekturę. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
  9. Uczeń, który nie oddał w terminie książki, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
  10. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
  11. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela – bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
  12. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
  13. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
  14. Korzystając z czytelni zapisują swoje imię i nazwisko w zeszycie odwiedzin czytelni.
  15. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

——————————————————————————————————————

REGULAMIN SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO

 1. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece.
  2. Programy te udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczenia ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.
  3. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
  4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
  5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowych wynosi 1 godz.
  6. Korzystać można tylko z nowych płyt CD lub Pendrivów po uprzednim przeskanowaniu.
  7. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
  8. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela – bibliotekarza.
  9. Uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast nauczycielowi – bibliotekarzowi. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada (finansowo) użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
Skip to content