„Być jak Ignacy” – ogólnopolski projekt edukacyjny. / «Бути як Ігнацій» – загальнонаціональний освітній проект.

Z przyjemnością informujemy, że w naszej szkole powstało koło naukowe „Wybuchowe pierwiasteczki”, które bierze udział w VII edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Być jak Ignacy”. Zostań ambasadorem nauki. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz innych polskich naukowców, ich wynalazków, odkryć i dokonań. Popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych. Opartych na aktywnym doświadczaniu i obserwowaniu.
Pierwszy etap projektu dotyczył cząstek elementarnych i chemii w życiu codziennym. Uczniowie zapoznali się z nazwami pierwiastków, miejscem ich występowania, budową atomu oraz postacią Marii Skłodowskiej – Curie. Młodzi naukowcy zbudowali swoje modele pierwiastków. Następnie dzieci przeprowadziły eksperymenty chemiczne, dzięki, którym zapoznały się z pojęciem chromatografii oraz reakcji chemicznych. „Wybuchowe pierwiasteczki” z zapałem uczestniczyły w zajęciach. Nauka przez zabawę i doświadczenie pozwoliła przybliżyć im realizowany temat. Wszyscy świetnie się bawiliśmy. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zajęć.
 
„Wybuchowe pierwiasteczki” oraz opiekunki koła naukowego: Maria Burska i Marlena Rostkowska
 
Раді повідомити, що в нашій школі створено дослідницький гурток «Вибухові елементи», який бере участь у 7-му випуску загальнонаціонального освітнього проекту «Бути як Ігнацій». Станьте послом науки. Метою конкурсу є поширення знань про постать Ігнація Лукасевича та інших польських учених, їхні винаходи, відкриття та досягнення. Популяризація математики та природничих наук. На основі активного досвіду та спостережень.
Перший етап проекту стосувався елементарних частинок і хімії в повсякденному житті. Учні ознайомилися з назвами елементів, місцем їх виникнення, будовою атома та постаттю Марії Склодовської – Кюрі. Молоді вчені побудували свої моделі елементів. Далі діти проводили хімічні досліди, завдяки яким познайомилися з поняттям хроматографії та хімічними реакціями. «Вибухові елементи» із захопленням брали участь у заняттях. Навчання через гру та досвід дозволили їм ознайомитися з темою. Ми всі чудово провели час. Пропонуємо переглянути фото із занять.
 
«Вибухові елементи» та наставники наукового гуртка: Марія Бурська та Марлена Ростковська