Materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów od 12 roku życia.

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotował zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12 roku życia. Dostęp do materiałów: Plakat_-_odpowiedzi_na_pytania_dot_szczepień szczepienia-profilaktyka-choroba-zakaznych.-materialy-edukacyjne-elektroniczna-1 …

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY.

– program realizowany od 6 lat w szkołach na terenie gminy Nidzica przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nidzicy. Podczas realizacji tego programu zwracamy dużą uwagę na profilaktykę wad postawy.   …

Szanowni Rodzice!

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało dla Państwa pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem …

Rodzice i Opiekunowie!

Proponuję zapoznać się z informacjami  zamieszczonymi na stronie internetowej Policja.pl Znajdziecie Państwo wskazówki co zrobić, aby: dostęp do Internetu był bezpieczny korzystanie z Internetu było bezpieczne dziecko było bezpieczne w …