Centralny finał „ Konkursu wiedzy o zamkach gotyckich” w Ostródzie. / Центральний фінал «Конкурсу знань про готичні замки» в Оструді.

W  dniu 6 czerwca na zamku w Ostródzie odbył się finał „Konkursu wiedzy o zamkach gotyckich” dla szkół podstawowych, którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Polskie Zamki Gotyckie”.

Wzięli w nim udział uczniowie z 14 gmin należących do Stowarzyszenia z trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Gminę Nidzica reprezentowali uczniowie naszej szkoły Michał Kowalczyk kl. VII C i Marcin Łęgowski kl. VII D. Zajęli oni dobre miejsca w ogólnej klasyfikacji i godnie reprezentowali naszą szkołę. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opracował Adam Gorzka.

6 червня у замку в Оструді відбувся фінал «Конкурсу знань про готичні замки» для початкових шкіл, організований Асоціацією «Польські готичні замки». У ньому взяли участь студенти з 14 ґмін, що входять до Асоціації з трьох воєводств: Поморського, Куявсько-Поморського та Вармінсько-Мазурського. Гміну Нідзіца представляли учні нашої школи Міхал Ковальчик, VII C клас та Марцін Ленговський, VII D клас. Вони посіли хороші місця в загальному заліку та гідно представили нашу школу. Вітаємо та бажаємо подальших успіхів.

Упорядник Адам Горзька.