Depresja, zachowania autodestrukcyjne, lęki.

W dniu 21.05.2021r. grupa uczniów klas 6-7 uczestniczyła w warsztacie profilaktycznym nt. „Depresja, zachowania autodestrukcyjne, lęki”. Temat warsztatów wynikał z potrzeby dbałości o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, na które zdecydowanie niekorzystny wpływ ma sytuacja epidemiczna i trwająca długi okres czasu izolacja społeczna. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli o przyczynach występowania depresji, jej symptomach oraz sposobach pomocy sobie i innym. Prowadząca warsztat zwróciła uwagę na codzienną profilaktykę zdrowia psychicznego. Została poruszona również tematyka lęków oraz agresji. Zdecydowana większość uczestników potwierdziła przydatność zajęć.
Warsztat przeprowadził specjalista z Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie.
Dyrekcja szkoły, uczniowie oraz pedagog szkolny serdecznie dziękują Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nidzicy za wsparcie finansowe.
Zdjęcie jest jedynie ilustracją do artykułu – źródło: psychiatria.pl