Dziękujemy za udział w akcji BohaterON w Twojej Szkole 2021.

Łączymy pozdrowienia,
Zespół BohaterON
Akcję w naszej szkole zorganizował zespół w składzie: Joanna Marcjanik, Marlena Rostkowska i Adam Gorzka.