Dzień bez telefonu. / День без телефону.

20 października w naszej szkole działacze Samorządu Uczniowskiego zorganizowali na dwóch długich przerwach akcję profilaktyczną „Dzień bez telefonu”. Były tańce, zabawy towarzyskie, gry planszowe i wspólne tworzenie plakatu o korzyściach płynących z odpoczynku od patrzenia na świecący ekran telefonu. Za miesiąc powtórka.
 
20 жовтня в нашій школі на двох великих перервах активісти Учнівського самоврядування організували профілактичну акцію «День без телефону». Були танці, соціальні ігри, настільні ігри та спільне створення плакату про переваги відпочинку від погляду на світиться екран телефону. Повтор через місяць.