Dzień otwarty w oddziale przedszkolnym i świetlicy szkolnej.