Galeria laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

Przemysław Libudzki (8a)
„Przemek jest uczniem bardzo zdolnym i posiadającym umiejętność logicznego myślenia. Zdobytą wiedzę wykorzystuje do rozwiązywania zadań, które często wykraczają poza materiał z fizyki przewidziany dla szkoły podstawowej. Zadania rozwiązuje w sposób nietypowy, często oryginalny. Praca z Przemkiem jest bardzo interesująca i sprawia wiele satysfakcji. Przemek Libudzki podczas tegorocznego wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z fizyki zdobył tytuł finalisty. Konkurs zorganizowało, jak co roku Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 
Ewa Jakubowska