Galeria laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

Alicja Wiśniewska (8c)
Wśród zacnego grona laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów nie zabrakło miejsca dla Alicji Wiśniewskiej uczennicy klasy VIII C. Dzięki swojej ciężkiej pracy uzyskała tytuł finalisty w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego, który ze względu na jego wysoki poziom można zaliczyć do jednego z najtrudniejszych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, łatwości przyswajania języka obcego oraz dążeniu do osiągnięcia założonych celów udało się jej zajść tak daleko. Aby przygotować się do tego konkursu Ala musiała zmienić tryb pracy nad językiem ze szkolnego na bardziej akademicki, wymagający ogromnej samodyscypliny.
 
Wiele godzin spędzonych wspólnie z opiekunem na poszerzaniu wiedzy oraz umiejętności, jak również udział w licznych projektach międzynarodowych zaowocowało i przyniosło wymierne efekty, a tym samym wyniosło Alicję na podium.
Język angielski to nie jedyna mocna strona Ali. Jest uczennicą zaangażowaną w samorozwój na wielu płaszczyznach. Konsekwentnie realizuje swoje cele zarówno na polu szkolnym, jak i poza nim. Mocną stroną Alicji jest śpiew w języku polskim, jak i angielskim, który potwierdzają sukcesy w konkursach muzycznych. Alicję cechuje empatia i zrozumienie dla drugiego człowieka, potrafi słuchać i doradzać innym w trudnych dla nich sytuacjach.
Praca i współpraca z takimi uczniami jak Alicja to czysta przyjemność.
 
Opiekunem Ali jest p. Mariola Podolska-Maculewicz