Gratulacje dla Niny! / Вітаємо Ніну!

Uczennica klasy 3b, Nina Waśk otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim „Wszyscy Święci Europy – wpływ wybitnych postaci na cywilizację europejską i kulturę polską”. Konkurs był objęty Honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Nasza uczennica wykonała pracę plastyczną o św. Cecylii, która jest patronką muzyki.
Celem konkursu było inspirowanie młodych czytelników do zgłębiania wiedzy o świętych, wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, historii i poznawania kultury polskiej.
Gratulujemy Ninie i życzymy jej dalszych sukcesów.
 
Grażyna Bieniek
 
Учениця 3-б класу Ніна Васьк отримала відзнаку у Національному мистецько-літературному конкурсі «Всі святі Європи – вплив видатних діячів на європейську цивілізацію та польську культуру». Конкурс проходив під почесним патронатом Міністра освіти і науки. Наша учениця виконала художній твір про св. Цецилії, покровительки музики.
Метою конкурсу було надихнути молодих читачів досліджувати знання про святих, познайомити їх із цивілізаційною спадщиною Європи, патріотичним вихованням, історією та пізнати польську культуру.
Вітаємо Ніну та бажаємо їй подальших успіхів.
 
Гражина Бєнік