Hooop Spoort · Miejsce sportu i rekreacji.

Hooop Spoort to projekt edukacyjno-sportowy skierowany do dzieci szkół podstawowych klas IV-VI. Wiodącym celem projektu jest promocja aktywności ruchowej przy wykorzystaniu form lekkoatletycznych.