Informacja dla rodziców uczniów dojeżdżających.

W roku szkolnym 2022/23 uczniowie z klas I-VIII dojeżdżają na bilety miesięczne. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej. Uczniowie, którzy nie mają wyrobionej legitymacji zobowiązani są dostarczyć zdjęcie do sekretariatu szkoły, w celu jej wyrobienia. Za bilety miesięczne rodzice nie ponoszą żadnych kosztów.
Uczniowie dojeżdżający z klas I zobowiązani są do wyrobienia legitymacji szkolnej. Rodzice proszeni są o możliwie jak naszybsze dostarczenie zdjęcia do sekretariatu szkoły.
Dzieci dojeżdżające z Oddziału Przedszkolnego będą miały wypisane oświadczenia, że są uczniami naszej szkoły.