Informacja o organizacji dowożenia uczniów w dniu 1 września 2022 r. / Інформація про організацію підвезення учнів 01.09.2022р.