Informacja o wolnych miejscach w Szkole Podstawowej nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy na rok szkolny 2023/2024 / Інформація про вакансії в ЗОШ №2 ім. Міхала Кайки в Нідзіці на 2023/2024 навчальний рік

Klasa I – 5 miejsc

Oddział Przedszkolny
3- latki – 25 miejsc
4- latki – 13 miejsc
5/6 latki – 19 miejsc

Dyrektor szkoły, mgr Marek Nachtygal