Julka Perzanowska, to skromna, uprzejma, zdyscyplinowana, lubiana przez kolegów i koleżanki, a ponadto bardzo ambitna i pracowita uczennica. / Юлка Пержановська скромна, чемна, дисциплінована, подобається колегам, а також дуже амбітна і працьовита учениця.

W tym roku Julka osiągnęła sukces, który zadowoliłby każdego ucznia. Jest finalistką Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego. Z uwagi na pandemię, przygotowanie do konkursu było bardzo utrudnione, a ponadto okres przed konkursem w rodzinie Julki był pełen wzruszających chwil z powodu narodzin jej pierwszej siostrzyczki, Michalinki. Pomimo tego Julka znalazła czas na systematyczną pracę. Nauki ścisłe, to nie jedyne zainteresowania dziewczynki, jest ona również uzdolniona artystycznie: gra na gitarze, ukulele i w tej dziedzinie również odnosi duże sukcesy. Ponadto lubi gotować, jak każda kobietka wydawać na siebie pieniążki oraz dbać o swoją kondycję. Przygotowując się do konkursu pracowała z panią Mirosławą Kaszubską oraz z jedną ze swoich przyjaciółek Igą.
Gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych.
 
Цього року Джулка досягла успіху, який би задовольнив кожного учня. Вона є фіналісткою конкурсу кураторської математики. У зв’язку з пандемією підготовка до змагань була дуже важкою, до того ж період перед змаганням у родині Юльки був насичений зворушливими моментами через народження першої сестрички Міхалінки. Незважаючи на це, Юлька знаходила час для системної роботи. Точні науки – це не єдині інтереси дівчини, вона ще й артистично талановита: грає на гітарі та укулеле, і в цій сфері також дуже успішна. Крім того, вона любить готувати, як кожна жінка витрачати гроші на себе і піклуватися про свій стан. Готуючись до конкурсу, вона працювала з пані Мірославою Кашубською та однією з її подруг Ігою.
Вітаємо з успіхом і бажаємо ще більше.