KASZTANOBRANIE 2021.

Organizujemy akcję zbierania kasztanów. Zachęcamy do spacerów, w lesie, na działce, przy drodze,… wszędzie tam gdzie rosną kasztanowce. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w akcję i przynoszenia kasztanów do naszej placówki i wspieraniu nas w tej akcji. Akcja potrwa do 25 października.
DZIĘKUJEMY
REGULAMIN KONKURSU KASZTANOBRANIE 2021 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.M.Kajki w Nidzicy.
2. Konkurs polega na zbiórce kasztanów, które muszą być zdrowe i przechowywane w suchym miejscu w celu uniemożliwienia ich pleśnienia.
3. Konkurs jest skierowany do dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów szkoły podstawowej.
4. Konkurs trwa od 11 października do 25 października 2021 roku.
5. Celem zbiórki jest zaangażowanie lokalnej społeczności w proste działania na rzecz niesienia pomocy innym i wzbudzaniu empatii, przyrody, popularyzacja i promocja walorów przyrodniczych, propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
6. W zbiórce kasztanów mogą uczestniczyć inne osoby (np. nauczyciele, wychowawcy, rodzice lub opiekunowie).
7. Nagrody otrzymają uczniowie którzy zbiorą najwięcej kasztanów (3 z oddziału przedszkolnego i 3 ze szkoły podstawowej).
8. Każdy worek z kasztanami powinien zawierać poniższe dane: – imię, nazwisko, klasa oraz wagę.
9. Koordynatorzy akcji są p.D.Kosińska (kl. 1-3) , (Oddział Przedszkolny), p. Elżbieta Nachtygal p. Ewa Rzepczyńska ( kl. 4-8) p.Sylwia Bublijewska.
9. Zwycięzcy poinformowani zostaną o wygranej w terminie do 15.11.2021 r.