@LaboratoriaPrzyszlosci / @LaboratoriaPrzyszlosci

W roku szkolnym 2022/2023 Nasza Szkoła przystąpiła do programu #LaboratoriaPrzyszłości #LabolatoriaPrzyszlosci.
Dzięki wyposażeniu zakupionemu w ramach programu nasi uczniowie mogą, m.in. rozwijać umiejętności projektowania, opracowywania i optymalizowania rozwiązań, konstruując modele urządzeń technicznych w ramach zajęć techniki.
 
У 2022/2023 навчальному році наша Школа приєдналася до програми # LaboratoriaPrzyszłość #LaboratoriaPrzyszlosci.
Завдяки обладнанню, придбаному за програмою, наші студенти можуть, зокрема, розвивати навички проектування, розробки та оптимізації рішень шляхом побудови моделей технічних пристроїв у рамках занять з техніки.