Mikołajkowa wycieczka do Gdańska i Gdyni. / Поїздка на День Святого Миколая до Гданська та Гдині.

Na mikołajkowej wycieczce do Trójmiasta uczniowie klas 5b, 8b i 8c pod opieką: Sylwii Bublijewskiej, Marioli Podolskiej-Maculewicz, Jolanty Wiśniewskiej i Beaty Wareckiej bawili się wyśmienicie. Pierwszym punktem wycieczki był spacer po gdańskiej starówce, gdzie w świątecznej atmosferze odbywa się Jarmark Bożonarodzeniowy. Kolejną atrakcją było zwiedzenie muzeum iluzji De Ja Vu, gdzie uczniowie doświadczyli niecodziennych, ciekawych złudzeń optycznych. W drodze do kręgielni Bowling U 7 w Gdyni zatrzymaliśmy się na posiłek. Grę w kręgle uatrakcyjniały liczne mikołajkowe zabawy i konkursy z nagrodami.
 
Під час подорожі Святого Миколая до Триміста учні 5б, 8б та 8в класів під керівництвом: Сільвії Бублієвської, Маріоли Подольської-Макулевич, Йоланти Вишневської та Беати Варецької чудово провели час. Першим пунктом подорожі стала прогулянка Старим містом Гданська, де у святковій атмосфері проходить Різдвяний ярмарок. Також цікавим було відвідування музею ілюзій De Ja Vu, де студенти відчули незвичайні, цікаві оптичні ілюзії. Дорогою до боулінг-клубу Bowling U 7 у Гдині ми зупинилися, щоб пообідати. Гру в боулінг надали ще більшої привабливості численні ігри в Діда Мороза та конкурси з призами.