Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w świetlicy szkolnej. / Національний день голосного читання в шкільній вітальні.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.
Wisława Szymborska
 

«Читання книг — це найвеселіше, про що коли-небудь думало людство».

Віслава Шимборська