Pasowanie na Świetliczaka / Проїзд по Свєтлічаку.

30 XI 2022 roku w świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste ślubowanie na Świetliczaka. Całe wydarzenie przybrało formę zabawy, podczas której uczniowie klas pierwszych zostali poddani sprawdzianowi gotowości świetlicowej. Po bezbłędnym wykonaniu wszystkich zadań kandydaci na Świetliczaków złożyli ślubowanie, a pan wicedyrektor Piotr Kościjańczuk za pomocą zaczarowanego ołówka dokonał symbolicznego pasowania. Dzieci oficjalnie zostały przyjęte do grona Świetliczaków. Na pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia otrzymały medale i dyplomy, a zdjęcia z tej uroczystości wzbogaciły świetlicowy album.
30 листопада 2022 року в вітальні школи відбулася урочиста присяга Свєтлічаки. Весь захід пройшов у формі гри, під час якої учні перших класів проходили перевірку готовності до занять. Після бездоганного виконання всіх завдань кандидати в Свєтлічаків склали присягу, а заступник директора Пьотр Косцяньчук зробив символічний пропуск чарівним олівцем. Дітей офіційно прийнято в групу Свєтлічак. На згадку про цю унікальну подію вони отримали медалі та грамоти, а світлини з цієї церемонії поповнили клубний альбом.