Podbipięta, czyli co się kryje w nazwiskach. / Підбіпєта, або що приховано в прізвищах.

25 marca, uczniowie klasy 4a uczestniczyli w spotkaniu autorskim z profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego Michałem Rusinkiem. Pisarz promował swoją, najnowszą książkę dla dzieci. Pochodzenie naszych nazwisk ma ciekawą historię i różnorodne znaczenie. Profesor przedstawił uczniom wybrane fragmenty książek, wierszy i „układanek”, które wyszły spod jego pióra. Najzabawniejszym fragmentem spotkania było wspólne układanie opowiadania uzupełniane podawanymi przez dzieci zabawnymi przymiotnikami. Wspólne zdjęcie z profesorem Michałem Rusinkiem zakończyło ciekawe spotkanie z literaturą.
 
25 березня учні 4а класу взяли участь в авторській зустрічі з професором Ягеллонського університету Міхалом Русінеком. Письменник популяризував свою останню дитячу книжку. Походження наших прізвищ має цікаву історію та різноманітні значення. Професор знайомив студентів з вибраними фрагментами книг, віршами та «головоломками», які вийшли з-під його пера. Найкумеднішою частиною зустрічі було складання оповідання разом, доповненого кумедними прикметниками, які дали діти. Спільне фото з професором Міхалом Русінеком завершило цікаву зустріч з літературою
Opiekun: Barbara Olszewska