Podsumowanie działań Klubu Szkół Unicef w roku szkolnym 2022 – 2023💙