Posiłki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nidzicy

Stołówka szkolna rozpoczyna swoją działalność od 08.09.202 r.
Cena jednego obiadu wynosi:
– oddział przedszkolny – 5,70
– szkoła podstawowa – 5,50
 
Opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi:
– oddział przedszkolny – 17 dni x 5,70 = 96,90
– szkoła podstawowa – 17 dni x 5,50 = 93.50
 
Uwaga!
Opłata za wrzesień do 10 października br. po otrzymaniu smsa z informacją o kwocie.
 
Rodzice uczniów chętnych na obiady proszeni są o zapisy w świetlicy szkolnej. Przy wypełnianiu deklaracji potrzebny będzie dowód osobisty i numer konta.