„Przegląd Kolęd i Pastorałek” w języku polskim, angielskim i niemieckim. / «Огляд колядок та пасторалок» польською, англійською та німецькою мовами.

Hej kolęda, kolęda…
I zaśpiewaj, zakolęduj nam, kolędo,
Że najbliżsi blisko przy nas będą,
Że nikogo nie zabraknie przy tym stole,
Przy kolędzie najpiękniejszej ze wszystkich kolęd.
Że spotkamy się znowu przy stole w tej godzinie opłatka i kolęd…
„Kolęda domowa” – W. Chotomska
 
W dniu 6 grudnia 2022 r. w naszej szkole odbył się „Przegląd Kolęd i Pastorałek” w języku polskim, angielskim i niemieckim. Wspólne kolędowanie stanowi jedną z najpiękniejszych, nie tylko rodzimych tradycji. W murach naszej szkoły rozbrzmiewały nuty znanych polskich kolęd, pastorałek oraz świątecznych piosenek. Zgromadzona publiczność kultywując ten piękny zwyczaj, chętnie włączyła się do wspólnego śpiewania utworów, które wprowadziły nas w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Maria Burska
Marlena Rostkowska
Marcin Bąkowski
 
Гей, колядко, колядко…
І співай нам колядку колядку,
Щоб з нами були найближчі,
Щоб ніхто не пропав за цим столом,
З найгарнішою колядкою з усіх колядок.
Що ми знову зустрінемося за столом у цю годину облаток і коляд…
«Домашня коляда» – В.Чотомська
 
6 грудня 2022 року в нашій школі відбувся «Огляд колядок та пасторалок» польською, англійською та німецькою мовами. Спільне колядування – одна з найкрасивіших, не тільки рідних, традицій. У стінах нашої школи лунали ноти відомих польських колядок, пасторалок та різдвяних пісень. Зібрана публіка, плекаючи цей прекрасний звичай, охоче долучалася до співу пісень, які вводили нас в атмосферу наближення Різдва.
Марія Бурська
Марлена Ростковська
Марцін Бонковський