Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia 2021 obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Jest obchodzony corocznie i każdego roku zwraca uwagę na konkretny temat zdrowotny, który dotyczy ludzi na całym świecie.  W tym roku Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest pod hasłem Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata. Wszyscy jednakowo zasługują na dostęp do usług zdrowotnych, ale nie zapominajmy, że sami również mamy obowiązek zadbać o zdrowie własne i naszych najbliższych.  Więcej informacji znajdziemy na stronie Światowej Organizacji Zdrowia https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2021

Światowy Dzień Zdrowia 2021

COVID-19 mocno uderzył we wszystkie kraje, ale jego wpływ był najsilniejszy na społeczności, które już były narażone. Grupy te są bardziej narażone na chorobę, rzadziej mają dostęp do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej i są bardziej narażone na negatywne konsekwencje w wyniku środków wdrożonych w celu powstrzymania pandemii.

Te nierówności nie są nowe. Mimo że na świecie nastąpiła poprawa średniego poziomu zdrowia i oczekiwanej długości życia oraz zmniejszenie przedwczesnej śmiertelności, korzyści te nie zostały równo podzielone między różne części społeczeństwa w obrębie narodów i między nimi. Różnice obserwuje się również w każdym wieku, od wczesnych lat do końca życia.

Jest to nie tylko niesprawiedliwe, ale można temu zapobiec. Dlatego wzywamy przywódców do zapewnienia każdemu warunków życia i pracy sprzyjających zdrowiu. Jednocześnie wzywamy przywódców do monitorowania nierówności zdrowotnych i do zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, kiedy i gdzie ich potrzebują.

Dowody są jasne: zapewnienie równie dobrego startu w życiu zarówno dziewczynom, jak i chłopcom oraz zajęcie się zdrowiem przez całe życie jest niezbędne dla dobrego samopoczucia, rozwoju, zrównoważonego rozwoju i odporności współczesnego społeczeństwa i przyszłych pokoleń.

https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/04/world-health-day-2021/world-health-day-2021

Kluczowe wiadomości

  1. Dołącz do kampanii na rzecz bardziej sprawiedliwego i zdrowszego świata

Nasz świat jest światem nierównym, w którym niektórzy ludzie są w stanie żyć zdrowiej i mają lepszy dostęp do usług zdrowotnych niż inni, całkowicie ze względu na warunki, w których się urodzili, dorastają, żyją, pracują i wiek. Jest to niesprawiedliwe i można temu zapobiec.

Wzywamy przywódców do monitorowania nierówności zdrowotnych i zajmowania się ich pierwotnymi przyczynami, aby zapewnić każdemu dostęp do warunków życia i pracy sprzyjających zdrowiu.

Wzywamy liderów do zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, kiedy i gdzie ich potrzebują.

  1. Współpracujmy, aby zlikwidować nierówności zdrowotne

Wszyscy mamy do odegrania rolę w uwydatnianiu i eliminowaniu podstawowych przyczyn nierówności zdrowotnych. Największy wpływ będziemy mieć, gdy rządy i społeczności będą współpracować.

Nierówności zdrowotne prowadzą do niepotrzebnego cierpienia, chorób, których można uniknąć, niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci. Pogłębiają istniejącą niekorzystną sytuację i szkodzą naszym społeczeństwom i gospodarkom.

  1. Wspieraj zdrowie dla wszystkich: nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będą bezpieczni

Wzywamy do większych inwestycji w podstawową opiekę zdrowotną, aby zapewnić wszystkim zdrowie. COVID-19 uwypuklił, w jaki sposób istniejące wcześniej nierówności naraziły na jeszcze większe ryzyko społeczności i tak już narażone. Zdrowie dla wszystkich jest niezbędne, aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom i zbudować odporność jutra. Kluczowe znaczenie ma zwalczanie pierwotnych przyczyn nierówności, inwestowanie w społeczności i przyjmowanie odpowiednich środków w zakresie zdrowia publicznego.

Istnieje pilna potrzeba ochrony, przetestowania i leczenia całej światowej populacji: tylko wtedy możemy zakończyć pandemię. Oprócz zapewnienia sprawiedliwej podaży szczepionek, testów i terapii, musimy wzmocnić systemy opieki zdrowotnej, aby je dostarczać. Silna siła robocza i podstawowa opieka zdrowotna mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia ludziom możliwości uzyskania usług wtedy i tam, gdzie ich potrzebują, jak najbliżej miejsca zamieszkania.

https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/04/world-health-day-2021/key-messages