Świetlicowe refleksje nad wartościami i symbolami związanymi z majowymi świętami. / Роздуми про цінності та символи, пов’язані з травневими святами.