Szkoła Wierna Dziedzictwu. Realizacja projektu Muzeum Michała Kajki w Ogródku– „Szlak Literacki po Warmii i Mazurach”. 📖🖋

Po raz kolejny w sezonie kulturalnym 2023 roku Muzeum Michała Kajki w Ogródku- oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, przygotowało dla wszystkich gości odwiedzających placówkę wyjątkowe wydawnictwo. Są to mapy „Szlak Literacki po Warmii i Mazurach”. Ten wieloletni projekt „Poznaj mazurskich i warmińskich artystów słowa” ma na celu zwiększenie wiedzy o postaciach i poznanie twórczości kilkudziesięciu literatów. Poznajemy pisarzy i poetów polskich i niemieckich, którzy związani byli z Warmią i Mazurami. Muzeum udostępniło przygotowane mapy i biogramy uczniom szkół regionu.
Również w naszej szkole projekt był realizowany w miesiącu październiku. W ramach lekcji historii w klasach 7A, 7 B i 8 A uczniowie zapoznali się z życiorysami i utworami literatów pochodzących z Warmii i Mazur. Mieli okazję również zwiedzić wirtualnie Muzeum Michała Kajki w Ogródku.
W ramach tego projektu podczas zajęć świetlicowych uczniowie grali w grę planszową pt. „Leśna przygoda na Warmii i Mazurach” dzięki niej świetliczaki poznały mazurskich i warmińskich literatów. Wędrowali też po przepięknych lasach regionu, które skrywają niezliczone tajemnice.
Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie zachęcili się do poznania miejsc związanych z artystami słowa Warmii i Mazur oraz sięgania po ich twórczość.
Marlena Rostkowska, Adam Gorzka