Uczniowie klas szóstych zgłębiają kolejne prawa fizyki i mechaniki dzięki zestawom Lego Education Bricq Motion Prime w ramach lekcji techniki. / Учні шостих класів вивчають закони фізики та механіки за допомогою наборів Lego Education Bricq Motion Prime на уроках технологій.