UCZNIOWIE NIDZICKIEJ „DWÓJKI” POBIEGNĄ W BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI – REGULAMIN / СТУДЕНТИ НІДЗИЦЬКОЇ ​​«ДВІЙКИ» БІГУТЬ НА ПРОБІГІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – СТАТУТ

 
Wielkimi krokami zbliża się rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy od kilku lat biorą aktywny udział w biegu upamiętniającym to ważne wydarzenie. Z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy podjęła inicjatywę zorganizowania biegu na dystansie 1918 m. Jest to dystans przeznaczony dla osób bez specjalnego przygotowania biegowego. Bieg jest formą włączenia społeczności szkolnych w obchody Narodowego Dnia Niepodległości oraz propozycją kreatywnych i twórczych działań upamiętniających. Celem projektu jest uczczenie Święta Niepodległości Rzeczypospolitej oraz promocja aktywności fizycznej,
w szczególności popularyzacja idei biegania.
 
Opiekun biegu upoważniony przez dyrektora szkoły: Joanna Marcjanik
 
Regulamin bieg na stronie www.sp2nidzica.pl
 
Невдовзі наближається річниця відновлення Польщею незалежності. Учні початкової школи № Міхала Кайки в Нідзіці вже кілька років активно беруть участь у забігах на честь цієї важливої ​​події. З нагоди 104-ї річниці відновлення незалежності Польщі початкова школа № Міхал Кайка в Нідзіці виступив з ініціативою організації пробігу на 1918 м. Ця дистанція призначена для людей без спеціальної бігової підготовки. Пробіг є формою залучення шкільної громади до святкування Дня Незалежності України та пропозицією креативно-творчих заходів пам’яті. Метою проекту є святкування Дня Незалежності Республіки Польща та популяризація фізичної активності,
зокрема, популяризація ідеї бігу.
 
Керівник перегонів, уповноважений директором школи: Йоанна Марцянік
 
Правила діють на сайті www.sp2nidzica.pl
 
REGULAMIN

Biegu Niepodległości dla uczniów klas IV – VIII

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy

 1. Cel imprezy
 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, 
 • promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
 • uczczenie Święta Niepodległości.
 1. Organizatorzy i współorganizatorzy
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy
 • Gmina Nidzica
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy
 1. Termin biegu i miejsce
 • 7 listopada 2022 r., Stadion Miejski ul. Polna 7 13 – 100 Nidzica.
 1. TRASA BIEGU I DYSTANS  

Bieg odbędzie się na Stadionie Miejskim na dystansie 400 m w kat. dziewcząt i chłopców z klas IV-VI oraz na dystansie 1918 m w kat. dziewcząt i chłopców z klas VII – VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki
w Nidzicy.

 1. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY           

9.45 – Uroczyste otwarcie

10.00 – start na 400 metrów

10.20 – start na 1918 metrów

10.40 – Dekoracja

 1. NAGRODY 
 • za zajęcie miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych chłopców i dziewcząt zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy,
 • nagrody mogą ulec zmianie w zależności od pozyskania sponsorów.
 1. UCZESTNICTWO         

W szkolnym Biegu Niepodległości mogą wystartować uczniowie klas IV – VIII, którzy dostarczą do dnia 24 października 2022 r.  do nauczycieli wychowawców pisemne oświadczenia i zgód od rodziców lub opiekunów
o zdolności  uczestnictwa w zawodach /załącznik nr 1 do regulaminu/.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • organizator zapewnia opiekę medyczną,
 • impreza będzie prowadzona w duchu fair play.
 • bieg odbędzie się w zależności od sprzyjających warunków atmosferycznych (o ewentualnej zmianie terminu będziemy informować na stronie internetowej naszej szkoły),
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie podanie lub podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniu/zgodzie rodzica zawodnika,
 • za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności,
 • organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów, do publikacji o przebiegu imprezy oraz do zamieszczania zdjęć na stronach internetowych, w prasie.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH

DO UDZIAŁU W SZKOLNYM BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

ORAZ ZDROWEJ I SPORTOWEJ RYWALIZACJI.