Udostępniamy materiały edukacyjne użyczone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nidzicy. / Ми надаємо навчальні матеріали, надані Повітовою санітарно-епідеміологічною станцією в Нідзіці