UNICEF Polska doceniła nasze zaangażowanie w działalność Klubu Szkół.