Uroczyste obchody 231. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. / Святкування 231-ї річниці прийняття Конституції 3 травня.