W imieniu całej społeczności szkolnej Samorząd Uczniowski przygotował prezent, … / Від імені всієї шкільної громади Учнівська рада підготувала подарунок, …

który został przekazany emerytowanemu naczycielowi, który miał ogromny wpływ na budowanie nidzickiej oświaty oraz naszej kochanej „Dwójki”. Jednocześnie składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim byłym i obecnym pracownikom naszej szkoły.
 
Przewodniczaca Samorządu Uczniowskiego, Kinga Skibińska wraz z opiekunem, p. Laurą Sienkiewicz
 
який вручили вчителю-пенсіонеру, який мав величезний вплив на розбудову освіти Нідзіці та нашої улюбленої «Двійки». Водночас бажаємо всього найкращого всім колишнім і теперішнім працівникам нашої школи.
 
Голова студентської ради Кінга Скібінська та її опікунка пані Лаура Сенкевич