W klasach II i III SP nr 2 odbył się konkurs ortograficzny „W krainie ortografii”. / У ІІ та ІІІ класах проведено шкільний орфографічний конкурс «В краю правопису».

Zwycięzcy konkursu:
I miejsce – Pola Szymańska (2a) i Alicja Kostka (3c);
II miejsce – Nadia Szczepkowska (2a) i Kamil Gołębiewski (3a);
III miejsce – Nina Waśk (2b) i Igor Romanek (3a).
Organizatorzy konkursu: Anna Kawecka, Katarzyna Florek.

У ІІ та ІІІ класах проведено шкільний орфографічний конкурс «В краю правопису».
Переможці конкурсу:
1 місце – Пола Шиманська (2а) та Аліція Костка (3в);
2 місце – Надя Щепковська (2а) та Каміль Голембевський (3а);
3 місце – Ніна Васк (2б) та Ігор Романек (3а).

Організатори конкурсу: Анна Кавецька, Катажина Флорек.