Warzywne kukiełki w klasie 2a. / Овочеві ляльки у 2а класі.

Uczniowie przynieśli do szkoły warzywa, z których wykonali swoje prace. Wykazali się wielkim zapałem i dużą cierpliwością. Ciekawym pomysłom nie było końca!
 
Учні принесли до школи овочі, з яких зробили свою роботу. Вони виявили великий ентузіазм і велике терпіння. Цікавим ідеям не було кінця!