Wiosenne przeboje – pod takim tytułem odbył się IV Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej. / Весняні хіти – так називався 4-й районний фестиваль дитячої пісні.

Uczestnicy wystąpili w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 lata oraz 5-6 lat. Zadaniem wokalistów było wykonanie jednego utworu o tematyce wiosennej. Komisja festiwalu, w składzie: pani Weronika Płatek, pan Jacek Maculewicz i pan Artur Jasiński oceniła dobór repertuaru, wykonanie oraz ogólny wyraz artystyczny i estetyczny.
W kategorii wiekowej 3-4 lata:
I miejsce: Alicja Bielasta – Przedszkole nr 2 i Apolonia Jankowska – Przedszkole nr 4,
II miejsce: Zofia Witkowska – Przedszkole nr 4,
III miejsce: Ignacy Majewski -Oddział Przedszkolny przy SP nr 2.
Wyróżnienie: Hanna Mikołajczyk.
W kategorii wiekowej 5-6 lat:
I miejsce: Martyna Gałęziewska – Przedszkole nr 2,
II miejsce: Wiktoria Kobylińska Oddział Przedszkolny przy SP nr 2 i Julia Szuszman – Przedszkole nr 4,
III miejsce: Julia Szczepkowska – Oddział Przedszkolny przy SP nr 2.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością oraz nauczycielom za trud włożony w przygotowanie dzieci do uczestnictwa w konkursie.
 
Учасники брали участь у двох вікових категоріях: 3-4 роки та 5-6 років. Завданням співаків було виконати одну пісню про весну. Фестивальна комісія у складі пані Вероніки Платек, п. Яцека Макулевича та п. Артура Ясінського оцінила підбір репертуару, виконання, а також загальне художньо-естетичне вираження.
У віковій категорії 3-4 роки:
1 місце: Аліція Бєласта – дитячий садок № 2 та Аполонія Янковська – дитячий садок № 4,
2 місце: Зофія Вітковська – дитячий садок № 4, с.
3 місце: Ігнацій Маєвський – відділення дитячого садка ДНЗ No2.
Почесна відзнака: Ганна Миколайчик.
У віковій категорії 5-6 років:
1 місце: Мартина Галензєвська – дитячий садок №2,
2 місце: Вікторія Кобилінська відділення дитячого садка ДНЗ № 2 та Юлія Шушман – дитячий садок № 4,
3 місце: Щепковська Юлія – відділення дитячого садка ДНЗ No2.
Дякуємо всім, хто вшанував нас своєю присутністю, та вчителям за їх зусилля підготувати дітей до участі у конкурсі.