WITAJ MAJ, TRZECI MAJ! / ВІТАЄМО ТРАВЕНЬ, ТРЕТЬЕ ТРАВНЯ!

3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki, zwany także Sejmem Czteroletnim. Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa. Ustawa zasadnicza zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu. Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną.
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa Polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenia do niepodległości. Dzień 3 Maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku.
Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej. W styczniu 1951 r. Święto 3 Maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.
Młodzież nidzickiej „Dwójki” uroczyście przyłączyła się do obchodów Święta Majowego. Pod kierunkiem nauczycieli historii, plastyki i muzyki uczniowie klas 4 – 8 uczestniczyli w warsztatach mających na celu przybliżenie historii powstawania najważniejszej ustawy w państwie. Wirtualny spacer po komnatach Zamku Królewskiego w Warszawie, analiza materiału filmowego i ikongrafiki przeniosły młodych odbiorców do czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Warsztaty wzbogacono cyklem rymowanek, quizem, pacami plastycznymi, wierszem i piosenką. Szczególną uwagę poświęcono wielkoformatowemu płótnu Jana Matejki. „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” Jana Matejki to najsłynniejsze przedstawienie wyjątkowego momentu w dziejach Rzeczypospolitej, jakim był dzień zaprzysiężenia Ustawy Rządowej. Przyjrzeliśmy się triumfalnemu pochodowi posłów z Zamku Królewskiego do kolegiaty św. Jana wśród wiwatujących mieszkańców Warszawy i zwróciliśmy uwagę na szczegóły skrywające w sobie skarbnicę wiedzy na temat tego niezwykle ważnego, a zarazem jakże trudnego czasu w historii Polski. Uczniowie klas ósmych prezentowali prace projektowe dotyczące okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a młodsi wykonali prace plastyczne. Wszyscy wykazali się ogromnym zaangażowaniem, wiedzą, pomysłowością oraz świetną organizacja pacy zespołowej.
 
Joanna Marcjanik, Iwona Bober, Marcin Bąkowski
 
Молодь з Нідзиці «Двойка» урочисто долучилася до святкування Першотравневого свята. Під керівництвом вчителів історії, мистецтва та музики учні 4-8 класів взяли участь у майстер-класах, спрямованих на презентацію історії найважливішого права країни. Віртуальна прогулянка по палатах королівського замку у Варшаві, аналіз кіноматеріалу та іконографічної графіки перенесли юних глядачів у часи правління Станіслава Августа Понятовського. Майстер-класи збагатилися серією потішок, вікториною, художніми фокусами, віршами та піснями. Особливу увагу приділили великоформатному полотну Яна Матейка. «Конституція 3 травня 1791 року» Яна Матейка є найвідомішим уявленням про винятковий момент в історії Республіки Польща, коли було складено Урядовий акт. Ми подивилися на тріумфальний похід посланців від Королівського замку до соборної церкви св. Іоанна серед веселих варшав’ян ми звернули увагу на деталі, які приховують скарбницю знань про цей надзвичайно важливий і водночас дуже важкий час в історії Польщі. Учні восьмого класу представили дизайнерські роботи щодо обставин прийняття Конституції 3 травня, а молодші – художні роботи. Усі показали велику відданість, знання, креативність та чудову організованість роботи в команді.
 
Джоанна Марчанік, Івона Бобер, Марцін Баковський