Zajęcia plastyczne – źródło dobrej zabawy i radości w grupie 0b 🍁🎨