Zapraszamy na zajęcia pozalekcyjne / Запрошуємо на позакласну роботу.