Zuzia i Zuzia – laureatki konkursów powiatowych.

Zuzanna Kuczyńska – I miejsce w Powiatowym Konkursie Czytania Powieści Małgorzaty Manelskiej „Tam, gdzie bzy sięgają nieba” i wyróżnienie w X Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej pod hasłem: „Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia”
Zuzanna Polinkiewicz – I miejsce w X Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej pod hasłem: „Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia”.
Dziewczyny są uczennicami klasy 7b oraz uczestniczkami zajęć rozwijających z języka polskiego.
Ewa Hinburg