👧👦PRAWA DZIECKA👧👦- KOLEJNY WAŻNY TEMAT PORUSZONY Z KLASĄ 4a.

„Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.”
 
W ramach realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy oraz Działań Szkolnego Klubu UNICEF uczniowie klasy 4a, metodą projektu, zapoznali się z prawami i obowiązkami dziecka, a także z dokumentami, które zapewniają im bezpieczne dzieciństwo.
Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.
👧👦
Wychowawca klasy 4a
Dorota Dorozińska
Lapbook wykonały:
Blanka Kusik, Antonina Kisielińska, Zofia Stefańska, Adrianna Krzykwa