1. Przedmiotowe ocenianie z historii wos i wdzr Aktualizacja 1 04 2024
 2. Przedmiotowe zasady oceniania – edukacja wczesnoszkolna
 3. Zasady oceniania – język obcy nowożytny
 4. Kryteria oceny uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych – język obcy nowożytny
 5. Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki kl 4 – 7
 6. Przedmiotowe zasady oceniania z chemii kl 7
 7. Przedmiotowe zasady oceniania z chemii kl 8
 8. Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki kl 4 – 7
 9. Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego kl 4 – 8
 10. Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki kl 4 – 8
 11. Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie 8a
 12. Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie 7a
 13. Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie 6b
 14. Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie 5b
 15. Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie 4a
 16. Przedmiotowe zasady oceniania z geografii kl 5 – 8
 17. Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody kl 4
 18. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki kl 4 – 8
 19. Przedmiotowe zasady oceniania z techniki kl 4 – 6
 20. Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej