sp2nidzica.pl

Baza i wyposażenie

CO OFERUJEMY NASZYM UCZNIOM?

Technologia Informacyjno – Komunikacyjna

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy przypomina, że trwają zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej. W naszej placówce uczniowie znajdą wiele zajęć dodatkowych, podczas których mogą rozwijać swoje zainteresowania i spełniać marzenia. Jednym z naszych priorytetów jest stworzenie jak najlepszych warunków uczniom i nauczycielom do rozwijania kompetencji w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych. Dzięki wsparciu organu prowadzącego posiadamy pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt:

– dwie stacjonarne pracownie komputerowe, z których jedna jest wyposażona w 24 stacjonarne komputery, druga w 14 komputerów przenośnych oraz mobilną pracownię komputerową wyposażoną w 16 laptopów,

–  centrum multimedialne w nowo wyremontowanej bibliotece szkolnej, z której uczniowie mogą korzystać w przerwach pomiędzy zajęciami oraz przed i po zajęciach,

W szkole znajdują się ponadto:

– pracownia diagnozy indywidualnej, która jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczne oprogramowanie,

– nowoczesna pracownia języków obcych,

– nowoczesna pracownia logopedyczna wyposażona w specjalistyczny sprzęt do terapii metodą Tomatisa.

Prowadzimy zajęcia otwarte prezentujące wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych, w których uczestniczą nauczyciele, rodzice oraz władze samorządowe.

Nasza placówka uczestniczy chętnie w innowacyjnych projektach o zasięgu ogólnopolskim. Przykładem może być udział w programach pilotażowych E-lementarz, Programowanie w szkole podstawowej, itp. 

Techniki komputerowe wykorzystywane są również podczas zajęć pozalekcyjnych.

Przykładem takich działań był program Comenius, gdzie jednym z zadań projektu P.I.C.A.S.O. 2010-2012 realizowanego w ramach tego programu było utrzymywanie kontaktu z krajami partnerskimi. Ostatnie lata 2018 – 2021 to realizacja dwóch międzynarodowych projektów: „Maths Around Us” i Folklorica” w ramach programu Erasmus+. Oprócz wymiany prac dzieci wysyłanych tradycyjną pocztą, korzystamy z Internetu. Tą drogą wysyłamy maile i prezentacje przedstawiające kolejne etapy  pracy dzieci nad realizacją wytyczonych tematów. Jednakże najatrakcyjniejszą formą kontaktów są video-konferencje, które pozwalają dzieciom na bezpośrednią komunikację, prezentację wierszy i piosenek. W ciągu ostatnich dwóch lat, tuż przed wybuchem pandemii COVID-19 udało się nam zorganizować kilka wyjazdów zagranicznych, m. in. do Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii i Rumunii. Obostrzenia związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa spowodowały, że w dzisiejszych trudnych czasach video-konferencja jest jedyną tak naprawdę formą bezpośredniego spotkania i konwersacji. 

Zajęcia organizowane w ramach innowacji z fizyki, matematyki i geografii kształtują w uczniach umiejętności związane z wyszukiwaniem informacji w Internecie. Tworzą prezentacje, wykorzystują programy multimedialne, symulacje komputerowe, programy do analizy wyników doświadczeń. Realizując projekty edukacyjne efekt swoich działań przedstawiają również na tablicy interaktywnej. 

W oddziale przedszkolnym od roku szkolnego 2018/2019 realizowany był projekt służący kształtowaniu w młodych adeptach informatyki umiejętności związanych z kodowaniem, jako wprowadzeniem do programowania. Dodatkowo przedszkolaki uczyły się języka angielskiego, aby w przyszłości móc konkurować ramię w ramię z programistami z Zachodniej Europy. W realizację projektu „Poligloci i Programiści. Przedszkolaki z Nidzicy” zaangażowani byli również rodzice naszych dzieci, a wartością dodaną przedsięwzięcia stały się tablety, które wzbogaciły naszą bazę pomocy dadaktycznych.

W ramach innowacji pedagogicznej „Uwaga! Sposób na sukces”  zajęcia logarytmiczne prowadzone są z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego. Ich celem jest stymulowanie, aktywizowanie, usprawnianie uwagi słuchowej, której prawidłowe funkcjonowanie wpływa pozytywnie na proces nauki.

Skip to content