sp2nidzica.pl

Baza, wyposażenie, projekty, programy itp.

STRONA W BUDOWIE 

CO OFERUJEMY NASZYM UCZNIOM?

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy przypomina, że trwają zapisy do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych naszej Szkoły.

W naszej Szkole oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych uczniowie znajdują czas na uczestniczenie w wielu zajęciach dodatkowych, podczas których rozwijają swoje zainteresowania, kształtują umiejętności i spełniają marzenia. Nasze priorytety to:

– stworzenie uczniom i nauczycielom jak najlepszych warunków do rozwijania kompetencji w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych,

– dbanie o rozwój umiejętności psycho-motorycznych wspomagających proces nauczania – uczenia się,

– promowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie umiejętności prozdrowotnych.

Dzięki wsparciu organu prowadzącego, jakim jest nasza Gmina posiadamy:

– pracownie wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne (monitory dotykowe, tablice interaktywne i inny sprzęt ułatwiający poznawanie wiedzy i kształtujący umiejętności komunikacyjno-informatyczne)

– jedną stacjonarną pracownię komputerową wyposażoną w 24 komputery uczniowskie, zestawy do prowadzenia zajęć z robotyki oraz drugą, mobilną pracownię wyposażoną w 16 laptopów,

–  centrum multimedialne w bibliotece szkolnej, z której uczniowie mogą korzystać w przerwach pomiędzy lekcjami oraz przed i po zajęciach ze zgromadzonego tam księgozbioru i czterech komputerowych stanowisk wspierających edukację informatyczno-komunikacyjną,

– nowoczesną pracownię audio-wizualną, wyposażoną w nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości”,

– nowoczesną, w pełni wyposażoną, m. in. w sprzęt sportowy i rekreacyjny salę gimnastyczną z zapleczem higieniczno-sanitarnym,

– czystą, jasną i kolorową szatnię z zamykanymi szafkami dla uczniów,

– nowoczesne i zapewniające bezpieczeństwo podjazdy do sal edukacji przedszkolnej,

– wyremontowany gabinet logopedyczny, wyposażony, m. in. w sprzęt do terapii metodą Tomatisa i terapii metodą BioFeedback

– przestronny gabinet pedagoga i psychologa szkolnego, gdzie potrzebujący wsparcia uczniowie otrzymują pomoc w przezwyciężaniu różnorodnych trudności edukacyjnych i wychowawczych,

– gabinet szkolnej pielęgniarki, w którym każdy uczestnik szkolnej społeczności otrzyma podstawową pomoc medyczną,

– świetlicę szkolną, gdzie uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć lub na odjazdy do domów mają zapewnioną opiekę i możliwości rozwijania swoich różnorodnych uzdolnień.

W szkole znajdują się ponadto:

– stołówka i kuchnia, w której panie kucharki przygotowują i podają smakowite śniadania i obiady,

– pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym, gdzie nasi pedagodzy mają komfortowe warunki przygotowywania się do prowadzenia lekcji i różnych zajęć dodatkowych,

– szkolną salę tradycji, w której zgromadzone są różnorodne eksponaty umożliwiające przybliżanie uczniom historii i kultury naszego regionu,

– aulę, w której, poza zajęciami sportowymi odbywają się wszelkiego rodzaju oficjalne imprezy szkolne, występy artystyczne i inne, wynikające z realizacji szkolnego kalendarza imprez i uroczystości,

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim wychowankom, uczniom i pracownikom w naszej Szkole funkcjonuje całodobowy monitoring wizyjny.

Nasza placówka bardzo chętnie uczestniczyła i uczestniczy w różnorodnych innowacyjnych projektach i programach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i europejskim. Przykładami są, m. in.:

– Erasmus+,

STRONA INTERNETOWA PROJEKTÓW: „MATHS AROUND US”, „FOLKLORICA”.

– Poznaj Polskę,

– Szkoła promująca zdrowie,

– Być jak Ignacy! „Wybuchowe pierwiasteczki”,

– innowacja pedagogiczna „Mali, wielcy odkrywcy poznają świat”.

– projekt edukacyjny „Dookoła Polski”,

 

– Kubusiowi Przyjaciele Natury,

 

– Bądź bezpieczny i widoczny na drodze,

 

– ogólnopolski projekt edukacyjny „Europa i Ja”, w którym uczestniczą uczniowie klas 1 – 3,

– projekt historyczny „BohaterOn”,

– program TRZYMAJ FORMĘ

– ogólnopolski projekt z języka angielskiego pt. „Witchcraft and wizardry week”,

– program edukacji regionalnej „Nasza Ziemia, Nasza Historia”,

– Szkoła Wierna Dziedzictwu,

– Szkolny Klub UNICEF,

STRONA SZKOLNEGO KLUBU UNICEF

– program edukacyjny „Planeta Energii”,

– grupa taneczna „cheerleaderki” – Malinki, Czaderki, Gwiazdeczki,

– redakcja szkolnej gazetki „Kurierek”,

– projekt „Czysta woda – zdrowia doda”,

– zajęcia szachowe,

i wiele, wiele innych 🙂

Skip to content