sp2nidzica.pl

Chór szkolny

Chór Szkoły Podstawowej nr 2 w Nidzicy istnieje od września 2004 roku. Powstał z inicjatywy nauczyciela muzyki Marcina Bąkowskiego, który prowadzi chór do dnia dzisiejszego. Skupia on chętnych uczniów z wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.  Chór swoim śpiewem  uświetnia niemalże wszystkie uroczystości szkolne, oraz niektóre akademie na szczeblu gminnym. Prezentuje się również na przeglądach, konkursach, a także na imprezach okolicznościowych.
Repertuar chóru jest bardzo różnorodny, są to m.in. pieśni patriotyczne, piosenki turystyczne, ekologiczne, towarzyskie, ludowe z regionu Warmii i Mazur, pieśni religijne, negro spirituals oraz kolędy.

Skip to content