ROK SZKOLNY 2023/2024

KADRA – SZKOŁA PODSTAWOWA

   

Lp.

Nazwisko i imię

Przedmioty szkolne, wychowawstwo, inne zajęcia

1.

Abramczyk-Altmajer Romana

język angielski

2.

Bąkowska Joanna

geografia, przyroda, nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowawca klasy 8a, rewalidacja

3.

Bąkowski Marcin

technika, muzyka, informatyka

4.

Bieniek Grażyna

religia, nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

5.

Bober Iwona

plastyka, przyroda, nauczyciel współorganizujący kształcenie

6.

Borek – Osińska Katarzyna

język polski

7.

Bublijewska Sylwia

język angielski

8.

Burska Maria

biologia,  nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowawca klasy 4b

9.

Czarnecki Andrzej

wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe

10.

Dorozińska Dorota

wychowanie do życia w rodzinie, matematyka (4a), historia (4a, 4b) nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

11.

Dreger Natalia

nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

12.

Florek Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 3b

13.

Gąska-Bruździak Aleksandra

edukacjw wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1b

14.

Gorzka Adam

historia, własna historia i kultura mniejszości narodowej, informatyka, nauczyciel świetlicy

15.

Hinburg Ewa

język polski, nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja, język polski dla uczniów przybywających z zagranicy

16.

Jakubowska Ewa

matematyka, fizyka, wychowawca klasy 5b

17.

Kaczmarczyk Bartosz

wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 7a

18.

Giesek Joannajęzyk angielski, wychowawca klasy 6b

19.

Kawecka Anna

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, wychowawca klasy 3a

20.

Kobiella Natalia

język polski, nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja, język polski dla uczniów przybywających z zagranicy, wychowawca klasy 5a

21.

Kościjańczuk Piotr

wicedyrektor, historia, wiedza o społeczeństwie

22.

Kosińska Dorota

edukacja wczesnoszkolna, rytmika, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, wychowawca klasy 2b

23.

  

24.

Kujawska Ewa

logopedia

25.

Lipowska Karolina

psycholog szkolny

26.

Łukaszewska Anna

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowawca klasy 1a

27.

Midura Andrzej

religia

28.

Nachtygal Marek

dyrektor szkoły, zajęcia sportowe

29.

  

30.

Nowak Anna

język polski, nauczyciel świetlicy

31.

Olszewska Barbara

język niemiecki, gimnastyka korekcyjna, język mniejszości narodowej – niemiecki, 

32.

Piotrkowska Katarzyna

chemia, nauczyciel współorganizujący kształcenie

33.

  

34.

Radzymińska Krystyna

nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

35.

  

36.

  

37.

Siedlikowski Artur

nauczyciel świetlicy

38.

Sienkiewicz Laura

nauczyciel biblioteki, nauczyciel współorganizujący kształcenie

39.

Szczygielska Mirosława

matematyka

40.

Urbanowska Aneta

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 2a, rewalidacja, 

41.

Prokopowicz Beata

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel współorganizujący kształcenie

42.

Waśniewska Barbara

język niemiecki, informatyka, język mniejszości narodowej – niemiecki, wychowawca klasy 6a

43.

Weiss Anna

nauczanie indywidualne, terapia pedagogiczna, rewalidacja, nauczyciel świetlicy

44.

Wiśniewska Jolanta

pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

45.

Wrzeszczyńska Katarzyna

nauczyciel współorganizujący kształcenie

46.

Zalewska Grażyna

nauczyciel biblioteki, nauczyciel współorganizujący kształcenie

47.

Żelazna Teresa

religia, nauczyciel współorganizujący kształcenie, terapia pedagogiczna, wychowawca klasy 7b

KADRA – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

   

Lp.

Nazwisko i imię

Przedmioty szkolne, wychowawstwo, inne zajęcia

1.

Kawecka Joanna

edukacja przedszkolna, oddział 4,5-latków

2.

Rzepczyńska Ewa

edukacja przedszkolna, oddział 0a

3.

Skibińska Joanna

edukacja przedszkolna, oddział 0c

4.

Wołojewicz Anna

zajęcia opiekuńcze w oddziale przedszkolnym, terapia pedagogiczna

5.

Ziomek Beata

edukacja przedszkolna, oddział 0b

   
   

KADRA – ŚWIETLICA

   

Lp.

Nazwisko i imię

Przedmioty szkolne, wychowawstwo, inne zajęcia

1.

Mariańska Ewa

kierownik świetlicy

2.

Rostkowska Marlena

nauczyciel świetlicy